61. natjecanje mladih tehničara

Stemovci FFVAL-a odradili 61. natjecanje mladih tehničara u klupsko/ školskoj razini i sada kreću s priprema za županijsku razinu.