Pravilnik festivala

Održava se svake godine.

Mjesto i vrijeme održavanja festivala objavljuje se na službenoj stranici festivala www.fifes.ffval.hr zajedno sa objavom za otvaranje prijava filmova na festival. Namjera festivala je poticanje i promoviranje ljudske vedrine, radosti i smijeha, kao važnom čimbeniku stanja ljudskog duha. Na ovaj način festival promovira jednu od ljudskih kvaliteta, koja je u ovo doba užurbanosti i težine življenja vrlo važna, no često zanemarivana. Isto tako će razni autori predstaviti publici svoje kreativno stvaralaštvo, te u vedrom ozračju družiti se sa svojim kolegama i svojim doprinosom pozitivno utjecati na razvoj filmske proizvodnje i kulture u Hrvatskoj.

Prijava filmova se mogu slati od 15.04.2021. do 10.06.2021.g.

Članak I

Organizator
Organizator FIFES JUNIOR je Udruga FOTO FILM VIDEO AMATERI LUKE (skraćeno:FFVAL) sa sjedištem Andrije Majdaka 11, Luka; OIB: 79325686156; WEB: www.ffval.hr

Članak II

Kategorije

FIFES Junior će filmove predstaviti u 2 natjecateljske skupine:

 1. Filmovi komičnog ili satiričnog sadržaja
      a) Autori do 12g.*
      b) Autori od 13g. do 18g.*
 2. Otvorena kategorija
     Autori do 18. g.*

*Starost autora u vrijeme nastanka filma

Članak III

Žanrovi
   a) Animirani
   b) Dokumentarni
   c) Igrani
   d) ostalo

Članak IV

a) Film ne smije biti stariji od 3 godine
b) Trajanje filma ne smije biti duže od 10 minuta
c) Da film nije bio prijavljivan do sada na FIFES
d) Filmovi koji promiču rasizam, bilo koje druge oblike netrpeljivosti ili pornografiju ne ulaze u festivalsku selekciju

Članak V

Prijava i njeni uvjeti
Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Prijavljivanje je besplatno
Film se može prijaviti ove načine:

 1. Putem Filmfreeway servisa https://filmfreeway.com/FIFESfilmfestivaloflaughter
 2. Putem web forme https://www.ffval.hr/prijava-filma/
 3. elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem). E-mail za prijavu je fifes.junior@gmail.com
 4. običnom poštom uz potpuno ispunjenu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu. Adresa za slanje filmova: Andrije Majdaka 11, 10296 Luka, Hrvatska

Na email festivala fifes.junior@gmail.com treba poslati i 3 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ovdje www.fifes.ffval.hr/prijavnica. Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu.
Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

Članak VI

Selekcija
Izbor filmova koji ulaze u konkurenciju za nagrade vrši stručni tim Organizatora
Organizatori festivala će na web stranici FESTIVALA  objaviti filmove koji su ušli u konkurenciju.

Članak VII

Žiri i nagrade

 1. Stručni žiri – sastoji se od 3 člana, dodjeljuje po 3 nagrade u kategorijama 1 a) i 1b). i jednu nagradu u otvorenoj kategoriji
 2. Dječji žiri – sastoji se od 5 članova, dodjeljuje po 1 nagradu dječjeg žirija u svakoj kategoriji.
 3. Jedna vrijednosna nagrada Organizatora u kategorijama 1 a) i 1b)

Članak IX

Troškovi smještaja i puta
Troškove smještaja i puta snose sami sudionici festivala.

Članak X

Završne odredbe
Navedeni Pravilnik je napisan na Hrvatskom. U slučaju nejasnoća pri interpretaciji teksta, hrvatska verzija se uzima kao polazište. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrati će izravno organizatori festivala u skladu s opće utvrđenim Pravilnikom. Svi sudionici festivala prihvaćaju ovaj Pravilnik. U slučaju tužbi, za sva pitanja vezana uz festival, nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu.