Krenule prijave za 4. FIFES

Rok za prijave filmova je 20. prosinca 2015. godine. Prijavljivanje je besplatno. Detalje kako se prijaviti potražite ovdje.
Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Film treba poslati u što boljoj kvaliteti.

Film se može prijaviti na više načina:

Web prijavnicom,
Poslati elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu i skenirana s potpisom u .jpg ili pdf formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem),
Običnom poštom uz potpuno ispunjenu i potpisanu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu.

Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu. Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku. Ako je film s engleskog govornog područja, potreban je tekst dijaloga u .doc formatu.